พี่บอยวาดรูป วันสิ่งแวดล้อม


อําเภอบัวใหญ่57

วาดรูปโรงเรียนต่อต้านยาเสพติดกับพี่บอย


โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด57

พี่บอย พาน้องๆมาวาดรูป


  บัวใหญ่ 57  

มาวาดรูปโรงเรียนสีเขียวกับพี่บอย เด็กชายธีรพล จอดนอก


โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด57

มาลด ภาวะโลกร้อนกันเถอะ


แพร     49

พี่แพร พาวาดรูป


มาวาดภาพจากโปรแกรม Paint ช่วยลดภาวะโลกร้อน


ภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียง


ภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียง

แพร54

ผลงานจากเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ  นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านนาคู  สพป.กาฬสินธุ์ เขต3

ภาพวาดภาวะโลกร้อนจากเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ


แพร     46

ภาพวาดภาวะโลกร้อน

ภาพผลงานเด็กหญิงกัลยาณี


แพร     45

หนึ่่งผลงานของเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาคู
ครูทีปรึกษา นายสุรพล พลนาคู

Krusuraphon's Blog

ครูสุรพลบทเรียนออนไลน์

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 759 other followers

%d bloggers like this: