พี่บอยวาดรูป วันสิ่งแวดล้อม


อําเภอบัวใหญ่57

วาดรูปโรงเรียนต่อต้านยาเสพติดกับพี่บอย


โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด57

พี่บอย พาน้องๆมาวาดรูป


  บัวใหญ่ 57  

มาวาดรูปโรงเรียนสีเขียวกับพี่บอย เด็กชายธีรพล จอดนอก


โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด57

มาลด ภาวะโลกร้อนกันเถอะ


แพร         49

พี่แพร พาวาดรูป


แพร         51

มาวาดภาพจากโปรแกรม Paint ช่วยลดภาวะโลกร้อน กับนักเรียนป.3 หนึ่งกับพิชโซ่


หนึ่ง

ภาพวาดจากการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านนาคู  แข่งขันในระดับกลุ่ม 2 

Krusuraphon's Blog

ครูสุรพลบทเรียนออนไลน์

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 827 other followers

%d bloggers like this: