พี่บอยวาดรูป วันสงกรานต์

วาดรูปโรงเรียนต่อต้านยาเสพติดกับพี่บอย

ยาเสพติด

พี่บอย พาน้องๆมาวาดรูป

บัวใหญ่1

มาวาดรูปโรงเรียนสีเขียวกับพี่บอย เด็กชายธีรพล จอดนอก

มาลด ภาวะโลกร้อนกันเถอะ

พี่แพร พาวาดรูป

มาวาดภาพจากโปรแกรม Paint ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียง

แพร54

ผลงานจากเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ  นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านนาคู  สพป.กาฬสินธุ์ เขต3

ภาพวาดภาวะโลกร้อนจากเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ

แพร         46

ภาพวาดภาวะโลกร้อน

ภาพผลงานเด็กหญิงกัลยาณี

แพร         45

หนึ่่งผลงานของเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาคู
ครูทีปรึกษา นายสุรพล พลนาคู

Krusuraphon's Blog

ครูพลบทเรียนออนไลน์

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.