ใบความรู้ที่1เรื่อง มาฝึกใช้เมาส์กันเถอะ

ใบความรู้เรื่อง ข้มาฝึกใช้เมาส์กันเถอะ

 1. ชนิดของข้อมูล

ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข คือ ข้อมูลที่เขียนแทนตัวเลขทั้งเลขไทย และ เลขอารบิก ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เราสามารถนำไปคำนวณได้
 • ตัวเลขอารบิก 1 2 3 4 5 ……
 • ตัวเลขไทย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕…….. เป็นต้น
 1. ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร คือ ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือภาษาต่างๆ ซึ่งไม่สามารถนำไปคำนวณได้
 • ตัวอักษรภาษาไทย เช่น ก ข ฅ ค ต
 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น A B C D E
 1. ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง แสง สี ความร้อน ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. โครงสร้างของการจัดข้อมูล

โครงสร้างของการจัดข้อมูล ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

 1. ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ เพียงจำนวนเดียว เช่น ตัวอักษร ก ข ค  เลข 1 2 3
 2. เขตข้อมูล หมายถึง การนำตัวอักขระ ตัวเลข ตัวอักษรหลายๆ ตัวมารวมกันแล้วทำให้เกิดความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

ม + สระ อา + น + พ   เท่ากับ มานพ  หมายถึง คน หนุ่มน้อย

 1. ระเบียบข้อมูล หมายถึง การนำเขตข้อมูลหลายๆ เขตข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มารวม ไว้ในที่เดียวกัน ชื่อ หนังสือ (เขตข้อมูลที่ 1) ชื่อผู้เขียน (เขตข้อมูลที่ 2)
 2. แฟ้มข้อมูล หมายถึงระเบียนข้อมูลหลายๆ ระเบียบมาเก็บรวบรวมให้เป็นกลุ่มเดียวกัน
 3. ฐานข้อมูล หมายถึง การนำเอาแฟ้มข้อมูล หลายๆ แฟ้มข้อมูลมาจัดเก็บรวมไว้ในที่เดียวกัน อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. วิธีการจัดการข้อมูลเบื้องต้น

การจัดการข้อมูล ขั้นแรกจะต้องฝึกหัดจัดทำระเบียนข้อมูล แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลอย่างง่ายๆให้เป็นก่อน  โดยการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบๆ ตัวเราอย่างง่าย ได้แก่การจดบันทึก

ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกของห้องเรียน
ชั้น ………

ชื่อ……………………………………….. นามสกุล……………………………….เลขที่…………….

อายุ……………….เพศ………………..ส่วนสูง……………………….น้ำหนัก………………….

ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์…………………………….

บิดาชื่อ………………………………………………………………..อาชีพ………………………….

มารดาชื่อ……………………………………………………………..อาชีพ…………………………..

มีพี่น้อง……………………คน เป็นคนที่………………………………………………….

 

ต่อมามีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลลงไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสมัยแรกๆ ของการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูล จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่มาก และในสมัยแรกๆ คอมพิวเตอร์จะใช้การเจาะบัตรให้เป็นรหัส ทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลและโปรแกรม เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องใช้คนมากและทำงานได้ช้า กินไฟมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อมาเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ได้มีการพัฒนาเรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ เรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งทำให้มีความสามารถในการบรรจุข้อมูลมากขึ้น และทำงานได้ด้วยความเร็ว  เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการฐานข้อมูลที่ดีจะต้องยึดหลักการที่สำคัญ ดังนี้

 1. รวมข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง ที่จะให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานร่วมกันได้
 2. กำหนดมาตรฐานข้อมูล เพราะการจัดเก็บข้อมูลนั้นผู้ที่จะนำข้อมูลมาใช้งาน จะมีหลายฝ่าย ดังนั้นควรจัดเก็บในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย
 3. มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เพราะข้อมูลจะมีความสำคัญอย่างมาก ดังนั้นการที่ข้อมูลเหล่านั้นหลุดออกไปที่บุคคลอื่นจึงเป็นเรื่องที่น่าป้องกันอย่างยิ่ง และการมีระบบป้องกันยังเป็นตัวช่วยกรองบุคคลอื่นที่จะเข้ามาใช้ข้อมูล เพื่อป้องกันและรักษาข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้คู่แข่งแอบเข้ามาใช้ข้อมูลได้
 4. คำนึงถึงการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ทางฝ่ายธุรการมีการจัดเก็บเรื่องของข้อมูลพื้นฐานไว้แล้ว ในกรณีที่ฝ่ายวิชาการต้องการจะทำสถิตินักเรียนไม่ต้องทำการจัดเก็บใหม่ สามารถที่จะนำฐานข้อมูลของฝ่ายธุรการมาใช้งานได้ทันที
 5. ฐานข้อมูลควรเป็นระบบที่เป็นกลาง ที่สามารถใช้โปรแกรม หรือระบบปฏิบัติการที่มีความหลากหลาย สามารถใช้ข้อมูลได้ทุกโปรแกรมและระบบ

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s