ใบความรู้ที่ 1 เรื่องการใช้โปรแกรม Paint

ใบความรู้

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Paint

โปรแกรม Paint เป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพ แก้ไขภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีในทุก เครื่องที่ติดตั้งวินโดว์ เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการฝึกใช้เมาส์ เนื่องจากมีเครื่องมือหลาย

อย่างเพื่อให้สามารถใช้งานเมาส์ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประกอบของโปรแกรมมีดังต่อไปนี้1

การบันทึกข้อมูล

                   เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จแต่ต้องการหยุดทำงาน เราต้อง

จัดเก็บงานที่เราทำไว้ก่อน โดยการบันทึกข้อมูลลงดิสก์

2

แผ่นนี้จะเก็บข้อมูลเราไว้เพื่อให้เราสามารถนำกลับมาใช้งานได้ต่อมีวิธีการบันทึกดังนี้

  1. คลิกที่เมนู File แล้วเลือกคำสั่ง Save ดังรูป

3

  1. ตั้งชื่อข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษว่า PCMAN ดังรูป

4

ข้อมูลของเราจะถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว

  1. เลือกคำสั่ง    File แล้วเลือก    Exit เพื่อปิดโปรแกรม Paint

5

Enter a caption

Advertisements