Monthly Archives: สิงหาคม 2013

พี่บอยวาดรูป วันสิ่งแวดล้อม


อําเภอบัวใหญ่57

วาดรูปโรงเรียนต่อต้านยาเสพติดกับพี่บอย


โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด57

พี่บอย พาน้องๆมาวาดรูป


  บัวใหญ่ 57  

มาวาดรูปโรงเรียนสีเขียวกับพี่บอย เด็กชายธีรพล จอดนอก


โรงเรียนต่อต้านยาเสพติด57

มาลด ภาวะโลกร้อนกันเถอะ


แพร     49

พี่แพร พาวาดรูป


แพร     51

มาวาดภาพจากโปรแกรม Paint ช่วยลดภาวะโลกร้อน กับนักเรียนป.3 หนึ่งกับพิชโซ่


หนึ่ง

ภาพวาดจากการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านนาคู  แข่งขันในระดับกลุ่ม 2 

ภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียง


ภาพวาดเศรษฐกิจพอเพียง

แพร54

ผลงานจากเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ  นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านนาคู  สพป.กาฬสินธุ์ เขต3

ภาพวาดภาวะโลกร้อนจากเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ


แพร     46

ภาพวาดภาวะโลกร้อน

ภาพผลงานเด็กหญิงกัลยาณี


แพร     45

หนึ่่งผลงานของเด็กหญิงกัลยาณี สมรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาคู
ครูทีปรึกษา นายสุรพล พลนาคู

Krusuraphon

ครูสุรพลบทเรียนออนไลน์

khokmali school

โรงเรียนโคกมะลิวิทยา

%d bloggers like this: