การใช้โปรแกรม Paint


การใช้โปรแกรม Paint

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยที่ 3 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี เวลาเรียน 10 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง มาฝึกใช้เมาส์กันเถอะ เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
การเปิดและปิดการใช้งานโปรแกรม Paint

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถบอกส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้
วิธีการเปิดและปิดโปรแกรม Paint อย่างถูกต้อง

กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูแนะนำให้นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อเตรียมคอมพร้อม
ก่อนทำการเปิดเครื่อง
2. ครูสั่งให้นักเรียนเปิดเครื่องและสังเกตการทำงานของเครื่องจนกว่าจะพร้อมใช้งาน
3. ให้นักเรียนเข้าโปรแกรม Paint ตามขั้นตอนดังนี้
– คลิกที่ปุ่ม Start
– เลือกคำสั่ง Programs
– เลือกคำสั่ง Accessories
– เลือกคำสั่ง Paint
เครื่องจะเปิดโปรแกรมให้ดังรูปต่อไปนี้

4. ครูให้นักเรียนดูใบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Paint ให้ครูแจกใบ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint ให้กับนักเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
– ใบความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint
– แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint

การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
– ตรวจแบบฝึกหัด
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
– แบบฝึกหัด เรื่อง การใช้โปรแกรม Paint
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s